• Nazwisko:  Albert Osik
  • Wiek:  39
  • Nazwisko:  Andrzej Oksza-Łapicki
  • Wiek:  71
  • Nazwisko:  Łukasz Nowicki
  • Wiek:  46
  • Nazwisko:  Robert Ninkiewicz
  • Wiek:  53
  • Nazwisko:  Paweł Niczewski
  • Wiek:  52
  • Nazwisko:  Zbigniew Moskal
  • Wiek:  66
  • Nazwisko:  Marcin Miodek
  • Wiek:  27
  • Nazwisko:  Igor Michalski
  • Wiek:  62
  • Nazwisko:  Jerzy Mazur
  • Wiek:  66
  • Nazwisko:  Artem Manuilov
  • Wiek:  36
  • Nazwisko:  Maciej Małysa
  • Wiek:  44
  • Nazwisko:  Konrad Makowski
  • Wiek:  46